Blog

Read articles about our projects to get an idea of ​​how we work, who we work with, and how satisfied clients are with us.

eFORM – digitalizácia komunikácie zdravotníckych pracovníkov so zdravotnou poisťovňou

eFORM – digitalizácia komunikácie zdravotníckych pracovníkov so zdravotnou poisťovňou

Proces podania a schvaľovania žiadosti je administratívno-byrokratickým procesom, ktorý zdržiava poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) od svojho odborného, profesionálneho výkonu, no pre mnohé špecializácie sa stáva nevyhnutnou dennou rutinou.

Disruptivní propagace nebo jen vynucování loajality lékařů?

Disruptivní propagace nebo jen vynucování loajality lékařů?

V době kdy spotřebitelské chování ovlivňují stále více digitální kampaně a influenceři mají často klíčový vliv na nákupní chování, je význam kvantitativního porozumění trhu klíčovým faktorem úspěchu obchodníků. Tento trend se prosazuje nejen v marketingu, jeho kouzlo objevili i politici ve všech zemích.

Lékaři preferují erudované reprezentanty

Lékaři preferují erudované reprezentanty

Léčba většiny široce rozšířených onemocnění v ambulantním prostředí dnes většinou umožňuje volbu z několika terapeutických modalit. Lékař má k dispozici většinou širší výběr cenově dostupných léků, k němuž v průběhu času přistupují nově registrované inovativní přípravky.

Úspěšnost použití podpůrného materiálu

Úspěšnost použití podpůrného materiálu

Úkolem farmaceutického reprezentanta při návštěvě lékaře je komunikovat medicínské, farmakologické a jiné výhody léků tak, aby si lékař zapamatoval co nejvíce informací.

PromoDetective

PromoDetective

V súčasnej dobe sú lekári časovo vyťažení a nájsť priestor pre medicínskych reprezentantov môže byť mnohokrát náročné. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité aby návšteva reprezentanta bola kvalitná a priniesla čo najvyšší efekt.

Pohľad na mieru konverzie ochoty lekára používať liek pri liečbe pacienta

Pohľad na mieru konverzie ochoty lekára používať liek pri liečbe pacienta

PromoMonitor, nástroj na sledovanie a vyhodnocovanie komunikácie farmaceutických firiem s lekármi, umožňuje okrem iného aj pohľad na konverziu ochoty používania určitého lieku pri liečbe pacientov za zvolené časové obdobie. Predstavíme si príklad na konkrétnom lieku Lixiana.