Blog

Read articles about our projects to get an idea of ​​how we work, who we work with, and how satisfied clients are with us.

Bottlenecks in drug utilization

Bottlenecks in drug utilization

Managing excellent market access is primarily about reimbursement and subsequent drug utilization. When the former can be to a great degree controlled by license holders setting the required reimbursement price and the proposed indication criteria, the use of medicines may be completely beyond their control.

New world, new strategies?

New world, new strategies?

Face to face meetings with doctors have long been the preferred way for pharma companies to communicate the benefits of their products. Although the goal has always been to create and deliver a varied and impactful promotional mix, there can be no doubt that medical reps and SMLs dominated in terms of influence.

Overthrow the Red Queen

Overthrow the Red Queen

A question “How much investment should marketing make in advancing its capabilities?” is a fair question. Many marketing budgets are limited so selecting the best strategic approach on marketing execution is crucial.

MENDEL – digitalizácia komunikácie zdravotníckych pracovníkov so zdravotnou poisťovňou

MENDEL – digitalizácia komunikácie zdravotníckych pracovníkov so zdravotnou poisťovňou

Proces podania a schvaľovania žiadosti je administratívno-byrokratickým procesom, ktorý zdržiava poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) od svojho odborného, profesionálneho výkonu, no pre mnohé špecializácie sa stáva nevyhnutnou dennou rutinou.

Disruptivní propagace nebo jen vynucování loajality lékařů?

Disruptivní propagace nebo jen vynucování loajality lékařů?

V době kdy spotřebitelské chování ovlivňují stále více digitální kampaně a influenceři mají často klíčový vliv na nákupní chování, je význam kvantitativního porozumění trhu klíčovým faktorem úspěchu obchodníků. Tento trend se prosazuje nejen v marketingu, jeho kouzlo objevili i politici ve všech zemích.

Nevěřte na vztahy, věřte na erudované prodejce.

Nevěřte na vztahy, věřte na erudované prodejce.

Léčba většiny široce rozšířených onemocnění v ambulantním prostředí dnes většinou umožňuje volbu z několika terapeutických modalit. Lékař má k dispozici většinou širší výběr cenově dostupných léků, k němuž v průběhu času přistupují nově registrované inovativní přípravky.