Blog

Read articles about our projects to get an idea of ​​how we work, who we work with, and how satisfied clients are with us.

Pohľad na mieru konverzie ochoty lekára používať liek pri liečbe pacienta

Pohľad na mieru konverzie ochoty lekára používať liek pri liečbe pacienta

PromoMonitor, nástroj na sledovanie a vyhodnocovanie komunikácie farmaceutických firiem s lekármi, umožňuje okrem iného aj pohľad na konverziu ochoty používania určitého lieku pri liečbe pacientov za zvolené časové obdobie. Predstavíme si príklad na konkrétnom lieku Lixiana.

Využití digitálních zařízení při promočních aktivitách farmaceutických firem

Využití digitálních zařízení při promočních aktivitách farmaceutických firem

Jednou ze specifických forem podpory prodeje léčiv je kontakt farmaceutických firem prostřednictvím jejich reprezentantů s lékaři. Úkolem zástupců farmaceutických firem je adresně oslovovat lékaře a poskytovat jim aktuální informace o léčivech, které prezentují.

Co-promotion score: Ukazovateľ priemerného počtu liekov diskutovaných medicínskym reprezentantom počas jednej návštevy lekára

Co-promotion score: Ukazovateľ priemerného počtu liekov diskutovaných medicínskym reprezentantom počas jednej návštevy lekára

Tlak na efektivitu práce reprezentantov farmaceutických firiem stúpa. Okrem toho, že ich náplňou práce je odkomunikovať medicínske a farmakologické vlastnosti lieku, neraz musí najmä reprezentant generickej firmy týchto liekov na jednej návšteve s lekárom prebrať viacero, pričom je dôležité, aby si lekár to, čo bolo odkomunikované aj zapamätal.

Budování a udržování preskripční loajality. Příklad na skupině adrenergik v kombinaci s anticholinergiky (R03AL)

Budování a udržování preskripční loajality. Příklad na skupině adrenergik v kombinaci s anticholinergiky (R03AL)

Data v uvedeném grafu poskytuje od roku 2006 Společnost CEEOR spol. s r.o. na základě svého syndikovaného nástroje průzkumu trhu PromoMonitor®, který sleduje komunikační strategii farmaceutických firem směrem k lékařům u většiny lékařských specializací. PromoMonitor sleduje komunikaci na všech důležitých prodejních kanálech včetně osobních setkání.